Vakantiegeld: alles wat u moet weten!

Heeft u werknemers in dienst? Dan is het uiterlijk eind juni tijd om vakantiegeld uit te betalen. Het uitbetalen van vakantiegeld is niet optioneel: in Nederland is het wettelijk verplicht om werknemers extra salaris uit te keren. U kunt vakantiegeld op meerdere manieren uitbetalen. Vakantiegeld wordt al in de arbeidsovereenkomst opgenomen. Maar wat is de beste manier van uitbetaling voor uw onderneming? En wat bent u hieraan kwijt? We lichten het hieronder kort voor u toe.

Op hoeveel vakantiegeld hebben medewerkers recht?vakantiegeld

Het is wettelijk bepaald dat vakantiegeld minimaal 8% van het bruto jaarsalaris bedraagt. Kalenderjaren worden hierbij achterwege gelaten, er wordt alleen gekeken naar de periode van 1 juni tot en met 31 mei. Dit is de basis van het vakantiegeld. Als uw onderneming onder een cao valt worden de richtlijnen hiervan als leidraad genomen voor de hoogte van het vakantiegeld.

Wat gebeurt er als er in de cao is opgenomen dat medewerkers geen vakantiegeld krijgen? In dat geval moet een werknemer wel minstens 108% van het minimumloon krijgen. Ook als uw onderneming niet is verbonden aan een cao, moet het vakantiegeld minstens 8% van het bruto jaarloon zijn. Betaalt uzelf uw loon uit? Dan hoeft u hier geen vakantiegeld over te berekenen, deze verplichting geldt alleen bij het uitbetalen van uw werknemers.

Wanneer kunt u vakantiegeld uitbetalen?

Er zijn verschillende manieren om vakantiegeld uit te keren. Hoe u deze uitbetaling aanpakt in uw onderneming, mag u zelf bepalen. Er zijn over het algemeen drie opties:

  • Uitbetaling van het volledige bedrag in mei of juni;
  • Een betaling in verschillende termijnen waarbij het volledige bedrag eind juni uitgekeerd is;
  • Maandelijkse uitbetaling van het vakantiegeld.

Aan elke manier van uitbetaling zijn voor- en nadelen verbonden. Kiest u voor een eenmalige uitbetaling? Het is verstandig om gedurende het jaar alvast geld opzij te zetten voor het moment wanneer u het vakantiegeld uitbetaalt. U kunt op elk moment in uw boekhouding berekenen hoe hoog de kosten precies zullen zijn.

Speciale omstandigheden

  1. Ziekte en verlof

Als een werknemer ziek geweest is er 70% van het loon uitgekeerd. Over dit bedrag wordt vakantiebijslag berekend. Is het loon verlaagd door het hebben van verlof? Ook dan wordt over het aangepast bedrag vakantiebijslag berekend.

  1. Uitdiensttreding of ontslag

Als een werknemer uit dienst treedt, dient u hem al het opgebouwde vakantiegeld uit te betalen. Als u vakantiegeld niet maandelijks uitbetaald, is het ook hierdoor raadzaam om bij elke salarisuitbetaling 8% opzij te zetten.

VMF Administratie neemt graag uw werk uit handen

Voor welke manier u ook gaat, het goed bijhouden van uw boekhouding is essentieel om rekening te houden met het uitbetalen van vakantiegeld. Kijk naar wat het beste past bij uw onderneming. Is het onhandig om elk jaar ineens een groot bedrag extra uit te keren naar uw werknemers? Kies dan voor het uitbetalen in termijnen of zelfs het maandelijks uitbetalen van vakantiegeld. Zo spreidt u de kosten en merkt u minder verschil in maandelijkse uitgaves.

Wilt u graag advies over de beste manier voor u, of heeft u hulp nodig bij uw boekhouding? VMF Administratiekantoor helpt u graag op het gebied van financiële– en salarisadministratie. Wij bieden u altijd een professioneel advies en nemen zo nodig uw werk uit handen. Neem gerust contact met ons op bij het hebben van vragen.

Disclaimer: I.v.m. typefouten en eventuele wijzigingen in de wetgeving kan het zijn dat informatie in dit artikel niet correct is. U kunt altijd met ons contact opnemen als u vragen heeft over dit artikel.