De strategie voor uw bedrijf bepalen

Hoe bereikt u uw doelstellingen? Hoe zorgt u ervoor dat kansen optimaal worden? Welke middelen heeft u hiervoor tot uw beschikking? Dit soort vraagstukken komen aan bod bij het opstellen van een strategie. Het is bedoeld voor de lange termijn en helpt u overwogen keuzes te maken. We vertellen u wat er komt kijken bij het opzetten van een strategie.

Waarom een strategie opstellen?

Strategie

Ondernemers hebben vaak doelen voor zichzelf en hun onderneming, maar ze zitten vaak in hun hoofd. Door de strategie op papier te zetten en te delen wordt deze tastbaar. U en uw medewerkers zien in één opslag welke koers gevaren moet worden. Dit werkt motiverend en het zorgt daarnaast voor zekerheid en comfort. U dwingt uzelf namelijk na te denken over hoe u de doelen gaat bereiken.

Ook kunt u sneller anticiperen op kansen en bedreigingen als u een strategie op papier heeft staan. Dit geeft een enorme houvast tijdens de dagelijkse gang van zaken en het maken van keuzes.

Formuleer de missie en visie

Voordat u de strategie kunt optellen, moeten de missie en visie duidelijk in kaart worden gebracht. Deze zijn de leidraad bij alles wat er in het bedrijf gebeurt, maar de begrippen worden in de praktijk vaak door elkaar gebruikt. De missie omvat uw waarden en identiteit. De vraag die onder dit begrip valt is: waar staan we voor? Dit is het fundament van de organisatie en de motivator om een bijdrage als bedrijf of organisatie te leveren. De visie is toekomstgericht en geeft aan wat de organisatie wil bereiken. De vraag die onder dit begrip valt is: waar gaan we voor? Met de visie geeft u de missie concrete handen en voeten. De visie is geschreven voor een bepaalde periode, wordt geëvalueerd en bijgesteld.

Strategie opstellen

Met en heldere missie en visie kunt u een strategie opstellen. Omdat een goede strategie en vooral een snelle uitvoering in deze tijden belangrijker is dan ooit, moet de strategie een doorlopend proces zijn dat voelbaar is bij iedereen binnen de organisatie.Op slechts een enkele A4-pagina kunt u al een strategie opstellen die de lange termijndoelen voor u en uw medewerkers duidelijk maakt. Het belangrijkste bij het opstellen van een strategie is dat u een manier kiest die past bij u en uw onderneming.

Strategie meten

Elke onderneming opereert in een bepaalde branche. Niemand kan dit succesvol doen zonder hiervoor concrete doelen te formuleren. Doelen worden gebruikt om de richting en het resultaat van tevoren vast te leggen.Hiervoor kunt u doelstellingen formuleren die SMART zijn: Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden. Kerngetallen die u daarbij kunnen helpen zijn onder andere omzet en brutomarge, personeelskosten, overige bedrijfskosten, balansmutaties en liquiditeitsoverzichten. Onder andere deze getallen kunt u reflecteren en bijsturen, zodat de onderneming groeit.

Kunnen we u helpen?

Een gedegen strategie helpt uw missie, visie en doelstellingen te bewaken, maar ook om het reilen en zeilen in de onderneming te verbeteren. Heeft u vragen over het opstellen van een strategie of heeft u hierbij hulp nodig? Neem dan gerust contact op met de specialisten van VMF Administratiekantoor. We helpen u graag met een gedegen advies.

Disclaimer: I.v.m. typefouten en eventuele wijzigingen in de wetgeving kan het zijn dat informatie in dit artikel niet correct is. U kunt altijd met ons contact opnemen als u vragen heeft over dit artikel.