Goed voorbereid een bankfinanciering aanvragen

Heeft u binnenkort een bankfinanciering nodig voor een uitbreiding of aankoop? De aanvraag ervan scheelt veel tijd en geld wanneer u goed voorbereid bent voordat u de aanvraag doet. Banken willen het risico zo laag mogelijk houden en alleen investeren wanneer ze weten dat het geleende geld terugkomt. Door het financiële plaatje vooraf duidelijk te schetsen, laat u als ondernemer zien dat u een goed businessmodel hebt en dat de investering voor hen rendabel is. We leggen u uit welke stappen u moet ondernemen en welke financiële overzichten belangrijk zijn voor het aanvragen van een bankfinanciering.

De vent, de tent en de cent Ondernemingsplan

De stappen voor een financieringsaanvraag kunnen per aanvraag verschillen, maar enkele onderdelen komen altijd terug. De potentiële financierder kijkt altijd naar het totale plaatje. Daar is zelfs een spreekwoord voor: ‘De vent, de tent en de cent’. De aanvraag begint bij een goed ondernemingsplan (vent). Met behulp van dit plan kunt u de bedrijfsdoelen en strategieën inzichtelijk maken.

Hierin zijn tevens zaken opgenomen over de markt waarin u opereert, de activiteiten van uw onderneming, de concurrentie en het personeel (tent). Een potentiële financierder is geïnteresseerd in de toekomstige cijfers. Daarom is het belangrijk om een begroting op te stellen waarin het financiële plaatje in kaart wordt gebracht (cent). Vergeet ook de presentatie niet, want in een goede pitch kunt u de financierder ervan overtuigen dat u de moeite waard bent om in te investeren.

Financiële overzichten

Voor de toekomstige investeerder zijn de cijfers een belangrijk onderdeel van de onderneming. Voor een financieringsaanvraag zijn jaarcijfers van het voorgaande boekjaar en tussentijdse cijfers van een lopend boekjaar belangrijke financiële overzichten. Een financierder kan vragen om de winst- en verliesrekening van voorgaand boekjaar of zelfs van de afgelopen 2 tot 3 jaar. Bij een VOF of eenmanszaak wordt veelal gevraagd om de meest recente aangifte inkomstenbelasting. Omdat u bij een eenmanszaak of VOF ook met uwprivé vermogen aansprakelijk gesteld kunt worden, zal de financier willen weten hoe uw (persoonlijke) financiën ervoor staan. Omdat cijfers in de jaarrekening niet altijd recent genoeg zijn en niet direct vertellen hoe de onderneming er op dit moment voor staat, kunnen de tussentijdse cijfers worden opgevraagd. Doorgaans zijn dit kwartaalcijfers van de balans en winst- en verliesrekening. Deze cijfers worden vergeleken met de begroting.

De begroting

Een begroting geeft weer hoe u verwacht dat de onderneming het financieel zal gaan doen in het komend jaar. De begroting is dus een belangrijk financieel overzicht waaruit de potentiële financierder kan opmaken hoeveel risico hij zal gaan lopen bij de investering. Wees hierin zo realistisch mogelijk. Kunt u bepaalde gestelde doelen zonder goede reden niet halen, dan kan dit gevolgen voor de financiering hebben, zoals een renteverhoging of in het ergste geval het direct opeisen van de schuld. Er zijn diverse soorten begrotingen. De belangrijkste vier zetten we op een rijtje

  1. Investeringsbegroting: hierin geeft u aan hoe hoog de investering is die u nodig heeft. Investeert u in een nieuw pand of machine, dan is dit bedrag gemakkelijk te benoemen. Investeert u in groei, onderbouw dan zo concreet mogelijk hoe de investering gaat zorgen voor meer omzet inclusief de verwachte omzetgroei die hier uit voortkomt.
  2. Financieringsbegroting: deze begroting geeft aan hoeveel eigen vermogen en extern vermogen u in de onderneming heeft gestoken. Daarnaast staat hier ook in welke voorwaarden er aan de financiering zijn verbonden, zoals de grootte van de periodieke aflossing en het rentepercentage.
  3. Exploitatiebegroting: dit is de meest zuivere vorm van een begroting. Hierin staan de omzet en kosten die verwacht worden. Hierbij is een goede verklaring van de verwachtingen belangrijk. Een dergelijke begroting wordt voor een periode van drie jaar gemaakt.
  4. Liquiditeitsbegroting: hierin geeft u de financiële middelen van uw onderneming weer, inclusief de plussen en minnen die de komende periode gaan plaatsvinden. Op deze manier geeft u precies weer hoeveel geld u daadwerkelijk op uw bankrekening heeft staan en hoeveel geld er overblijft na het betalen van de aflossing en rente. Voor een financierder zal dit een belangrijk gegeven zijn.

Kunnen we u helpen?

Een bankfinanciering kan uw onderneming naar een volgend niveau brengen. Het is wel belangrijk om de potentiële financierder ervan te overtuigen dat u de moeite waard bent om in te investeren. Wilt u hulp bij het opstellen van een financieringsaanvraag of wilt u meer weten over de mogelijkheden? Neem dan contact met ons op.

Disclaimer: I.v.m. typefouten en eventuele wijzigingen in de wetgeving kan het zijn dat informatie in dit artikel niet correct is. U kunt altijd met ons contact opnemen als u vragen heeft over dit artikel.