Belastinggevolgen bij een auto van de zaak

Wanneer u een auto van de zaak rijdt, krijgt u verschillende keuzes die van invloed zijn op uw belastingen. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen de inkomstenbelasting en uw btw-aangifte. U kunt per type belasting de keuze maken voor een auto als privébezit of als ondernemingsbezit. VMF Administratiekantoor helpt u graag door te adviseren over de mogelijkheden bij een auto van de zaak.

Inkomstenbelasting bij auto als privébezit

Wanneer u een auto van de zaak als privébezit neemt, hangen de gevolgen voor de inkomstenbelasting vooral af van het aantal kilometers dat u er privé mee rijdt. Ligt dit onder de 500 km per jaar dan mogen kosten als verzekering, onderhoud en brandstof afgetrokken worden van de winst van de onderneming.

Rijdt u meer dan 500 km per jaar? Dan heeft u de keuze om de auto als privébezit te behouden of als ondernemingsvermogen op te geven. Houdt u de auto privé, dan mag u bij iedere zakelijke rit 19 cent per kilometer van de winst aftrekken. Geeft u uw auto op als ondernemingsvermogen, dan kunnen de autokosten weer worden afgetrokken. Hierbij wordt wel de regel gehanteerd dat het privégebruik van de autokosten wordt afgehaald.

Inkomstenbelasting bij auto als ondernemingsbezit

Als de auto geen privébezit is maar op de zaak staat, krijgt u vrijwel dezelfde gevolgen voor de inkomstenbelasting als wanneer de auto als ondernemingsvermogen wordt gerekend. Zo zijn de autokosten aftrekbaar en wordt privégebruik verrekend. Bij een privégebruik van meer dan 500 kilometer per jaar moet u bijtelling gaan betalen.

Btw-regelingen

Ook voor de btw krijgt u de keuze om uw auto als privé- of als ondernemingsbezit te gebruiken. Een auto als privébezit heeft gevolgen voor uw btw. Zo mag u de btw van autokosten voor gebruik en onderhoud aftrekken. Dit geldt alleen voor het zakelijke gebruik en dus niet voor het rijden voor privé. Wanneer de auto ondernemingsbezit is kunt u de btw voor de aanschafkosten, leasekosten, gebruik en onderhoud aftrekken. Deze keuze staat los van de keuze die gemaakt is voor de inkomstenbelasting en kan dus opnieuw worden gemaakt.

Advies over uw auto van de zaak

Rijdt u een auto van de zaak en wilt u graag weten wat voor u belastingtechnisch het gunstigste is? Bij VMF Administratiekantoor kunt u in een gesprek met een van onze experts alles bespreken over de geldende belastingregelingen. Wij adviseren u graag over wat in uw persoonlijke situatie het meest voordelig is. Maak gerust een afspraak of neem contact op voor meer informatie.

Disclaimer: I.v.m. typefouten en eventuele wijzigingen in de wetgeving kan het zijn dat informatie in dit artikel niet correct is. U kunt altijd met ons contact opnemen als u vragen heeft over dit artikel.