Belastingvormen voor MKB ‘ers en ZZP’ers

Er bestaan diverse belastingvormen die ondernemers op hun bord krijgen. Iedere belastingvorm heeft zijn eigen regels, bepalingen en bedragen. Daarom is het goed om te weten welke belastingvorm wanneer geldt. Wij geven u een overzicht van de vier belangrijkste belastingen: de omzetbelasting, inkomstenbelasting, loonbelasting en vennootschapsbelasting.

Omzetbelasting

Belastingvormen MKB ‘ers ZZP’ersDe omzetbelasting, ook wel btw genoemd, is belasting die betaald wordt over de omzet van uw onderneming. Deze wordt per maand, kwartaal of jaar betaald. Bij de omzetbelasting moet u de btw betalen over uw omzet, maar kunt u ook de btw van zakelijke inkoopkosten aftrekken. Het standaardtarief van de btw is 21%, met uitzonderingen voor goederen als geneesmiddelen en voedingsmiddelen en bepaalde diensten, waar een tarief van 9% over wordt berekend. Er bestaan ook 0% goederen, bijvoorbeeld wanneer deze naar het buitenland worden geëxporteerd. Bij het invoeren van de omzetbelasting kunt u gebruik maken van bepalingen als de kleineondernemersregeling, waarbij u geen omzetbelasting hoeft te betalen als het bedrag per jaar onder de € 1.345,- blijft.

Inkomstenbelasting

De inkomstenbelasting is de meest bekende vorm. Jaarlijks wordt over uw inkomen belasting betaald op basis van de verschillende boxen. Dit gaat over het loon (box 1), aandelen (box 2) en spaargeld (box 3). De aangifte hiervan moet binnen vier maanden na het einde van het boekjaar bij de belastingdienst worden ingediend. De hoeveelheid belasting die betaald moet worden in box 1 wordt berekend via het schijvenstelsel. Hoe hoger u in de schijf zit, hoe hoger het belastingpercentage dat u moet betalen. Voor box 2 geldt een vast tarief van 25% en box 3 geldt hoe meer vermogen hoe meer u betaald. Ook voor de inkomstenbelasting gelden bepalingen. Denk maar aan de zelfstandigenaftrek, de startersaftrek en de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek. Allemaal bepalingen die voor (startende) ondernemers korting kunnen opleveren op het bedrag waar belasting over betaald moet worden.

Loonbelasting

Loonbelasting wordt door de werkgever betaald over zijn personeel. Dit wordt gedaan bij iedere salarisuitkering. De tarieven worden berekend op basis van een progressieve tarieventabel. Ook over de loonbelasting gelden bepalingen. Zo zijn er strikte regels als het gaat over het vergoeden van reiskosten. Zo is er een maximale vergoeding en moet u rekening houden met bijtelling en administratie. Er is ook een werkkostenregeling die bepaalt hoeveel vergoedingen er gedaan mogen worden. Dit is 1,2% van het totaal fiscaal loon van alle werknemers.

Vennootschapsbelasting

Vennootschapsbelasting geldt alleen voor een BV of NV, en in uitzonderlijke gevallen voor een stichting of vereniging. Er bestaan twee tarieven bij de vennootschapsbelasting, gebaseerd op de winst die u onderneming maakt. Zo betaalt u over een winst tot € 200.000,- 19% belasting en moet u over een winst boven de grens van € 200.000,- 25% belasting betalen. Bij de vennootschapsbelasting gelden bepaalde bepalingen zoals de aftrekposten. Hieronder vallen de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek, de milieu-investeringsaftrek en de energie-investeringsaftrek. Maakt u geen winst maar lijdt u verlies? Dan kunt u gebruikmaken van de verliesverrekening en het verlies aftrekken van de winst van de jaren erna.

Uw belastingen op orde?

Bent u benieuwd of u van bepaalde regelingen gebruik kunt maken of hoeveel belasting u daadwerkelijk moet afdragen? Dan helpen we u bij VMF Administratiekantoor graag met al uw belastingszaken. Onze fiscale adviseurs geven u advies op maat over de juiste bepalingen die voor u gelden en helpen met het invullen van de aangiftes. Voor meer informatie of vragen over uw belastingen kunt u gerust contact met ons opnemen. We maken graag een afspraak met u.

Disclaimer: I.v.m. typefouten en eventuele wijzigingen in de wetgeving kan het zijn dat informatie in dit artikel niet correct is. U kunt altijd met ons contact opnemen als u vragen heeft over dit artikel.