Voorwaarden voor lenen van uw eigen onderneming

Als privépersoon kunt u geld lenen van uw eigen onderneming. Hier zitten echter wel een aantal voorwaarden aan verbonden. Zo is het niet altijd mogelijk en moet u rekening houden met een aantal factoren bij het aanvragen van de lening. VMF Administratiekantoor helpt u graag bij het lenen van eigen onderneming.

Lenen van de BV

Geld lenen uit eigen onderneming

Wanneer we praten over het aangaan van een lening bij uw eigen onderneming hebben we het vrijwel automatisch over een BV, waarbij u zelf Directeur Groot Aandeelhouder bent. Bij andere rechtsvormen, zoals een eenmanszaak of vof, komt dit immers veel minder voor. Dit heeft te maken met het feit dat binnen deze bedrijfsvormen weinig tot geen verschil is tussen privé en zakelijk vermogen. Bij een BV is dit wel mogelijk, bijvoorbeeld om een woning of auto aan te schaffen. Daar gelden echter wel een aantal regels voor.

Hoogte rentepercentage

Voor het bepalen van het rentepercentage op uw zakelijke lening moet u er rekening mee houden dat de Belastingdienst ervan uitgaat dat uw onderneming een hoger risico loopt wanneer de lening aan u privé wordt verstrekt, waardoor de rente hoger komt te liggen. U moet bovendien kijken naar de rente op de markt voor particulier beleggers en het risico dat de lening niet wordt terugbetaald. Hoe hoger dit is, hoe hoger uw rentepercentage wordt. Daarnaast hangt het ook af van het feit of de rente vast of variabel is. Een vaste rente ligt namelijk hoger.

Zakelijke voorwaarden lening

Naast de bepaling van het rentepercentage zijn er nog drie zaken waar naar gekeken moet worden bij het afsluiten van de lening. Een daarvan is de gestelde zekerheden, die het risico van de onderneming moeten vergoeden. Een grote lening zonder zekerheden kan worden afgekeurd als zakelijke lening. Afspraken over de aflossingsperiode en de manier van terugbetalen is ook een zakelijke voorwaarde. Tenslotte is natuurlijk van belang om te bekijken of uw onderneming wel aan bestaande verplichtingen kan doen wanneer u geld leent. Als leveranciers niet meer betaald kunnen worden dankzij uw lening, kan deze worden afgekeurd.

Niet voldaan aan de voorwaarden?

Het niet voldoen aan de zakelijke voorwaarden of het niet nakomen van de afspraken kan ervoor zorgen dat de Belastingdienst uw lening als onzakelijk bestempeld. Hierdoor wordt uw lening als inkomen beschouwd en moet er belasting over betaald worden. Het is daarnaast ook mogelijk dat u een boete moet betalen. Wanneer u geld uit uw eigen onderneming wilt lenen is het dus van belang om te voldoen aan alle voorwaarden. Twijfelt u hierover? Schakel dan de hulp in VMF Administratiekantoor. Onze specialisten adviseren u graag over uw persoonlijke situatie. U kunt voor vragen altijd contact met ons opnemen.

Disclaimer: I.v.m. typefouten en eventuele wijzigingen in de wetgeving kan het zijn dat informatie in dit artikel niet correct is. U kunt altijd met ons contact opnemen als u vragen heeft over dit artikel.