Wanneer een eenmanszaak omzetten naar een besloten vennootschap?

Het opzetten van een eenmanszaak of vof is relatief eenvoudig en het brengt slechts beperkte kosten met zich mee. Niet voor niets start het grootste deel van de ondernemingen als eenmanszaak of als VOF. Toch komen veel ondernemers op een punt waar zij hun eenmanszaak of VOF moeten omzetten naar een besloten vennootschap (BV). Wat zijn de verschillen? Wat is het meest geschikte moment om de omzetting te doen? Wat zijn de voor- en nadelen? We leggen het u allemaal uit.

De verschillen tussen een eenmanszaak/VOF en een BV

Het grote en waarschijnlijk bekende verschil tussen een eenmanszaak of VOF en een BV is de rechtsvorm. Een eenmanszaak of VOF wordt als een natuurlijk persoon gezien, een BV is een rechtspersoon. Als gevolg hiervan zijn er grote verschillen in de aansprakelijkheid. Wanneer u een eenmanszaak of VOF heeft, bent u als privépersoon voor eventuele schulden van de onderneming aansprakelijk. Bij een BV is er sprake van een scheiding tussen u als ondernemer en de onderneming. Toch kan, in geval van een financiering, de geldverstrekker een privéborgstelling of inleg eisen. In dat geval maakt het niet uit dat u een BV heeft. U bent dan voor een gedeelte van de inleg privé aansprakelijk. Let hier dus goed op bij het ondertekenen van contracten.

Een eenmanszaak of VOF is belast voor de inkomstenbelasting. U betaalt dan belasting over de winst uit de onderneming (maximaal 51,95%), maar het voordeel is dat u gebruik kunt maken van aftrekposten, zoals de starter- en zelfstandigenaftrek. Bij een BV wordt de winst van de onderneming belast volgens de vennootschapsbelasting. In 2019 betaalt u tot €200.000,- een belastingpercentage van 19% en daarboven betaalt u 25%.

Wat is het juiste moment voor een omzetting?Eenmanszaak omzetten naar BV

Vaak wordt gedacht dat omzetting naar een besloten vennootschap interessant is bij het behalen van een bepaalde grens aan omzet. Dit is niet de voornaamste reden, want deze grens is voor iedere ondernemer en onderneming anders. Zo is het belangrijk wat uw salaris is als DGA (directeur-grootaandeelhouder). Hierbij dient u rekening te houden met het gebruikelijke loon, wat inhoudt dat u uzelf minimaal €45.000 per jaar moet uitbetalen. Daarnaast is het van belang wat er overblijft na aftrek van kosten. Dus: over welk gedeelte van de winst betaalt u belasting?

Naast het belastingaspect spelen de aansprakelijkheid en de risico’s die u wilt lopen een rol. Dit is voor iedere onderneming en ondernemer anders. Wilt u bewust minder risico lopen, omdat u bijvoorbeeld grote investeringen moet doen of veel zakendoet met het buitenland? In dat geval is het waarschijnlijk verstandig om eerder een overstap te maken naar een besloten vennootschap, dan wanneer dit niet het geval is.

De belangrijkste voor- en nadelen van een BV

De omzetting naar een BV brengt voordelen met zich mee. Zo is er geen sprake van aansprakelijkheid als privépersoon, heeft u een belastingtarief van maximaal 25% over resultaat voor belasting en gaat het tarief de komende jaren dalen. Er zijn ook nadelen van een BV. Zo moet het DGA-salaris minimaal €45.000 bedragen en worden belast volgens de loonbelasting. Ook heeft u geen recht op de ondernemersaftrekposten die een eenmanszaak of VOF wel heeft. Ook brengt het omzetten naar een BV kosten met zich mee (notariskosten voor de akte van oprichting en statuten) en stijgen ook de administratiekosten als gevolg van plicht om jaarlijks de jaarrekening te deponeren.

Kunnen we u helpen?

VMF Administratiekantoor kan u helpen bij het maken van de keuze voor een eenmanszaak of VOF en een BV. We kunnen een berekening opstellen om voor u en uw onderneming te bepalen wanneer het juiste moment is voor een eventuele omzetting. Ook kunnen we u meer vertellen over alle voor- en nadelen in uw situatie. Neem dus gerust contact op voor meer informatie en onze hulp.

Disclaimer: I.v.m. typefouten en eventuele wijzigingen in de wetgeving kan het zijn dat informatie in dit artikel niet correct is. U kunt altijd met ons contact opnemen als u vragen heeft over dit artikel.