Welke eisen worden er aan een factuur gesteld?

Een factuur opstellen is vaak lastiger dan gedacht. Zo worden er diverse eisen gesteld aan de inhoud van de factuur, die u goed in acht moet houden. VMF Administratiekantoor kan u helpen met de administratie van uw bedrijf, waaronder het opstellen van uw facturen. We leggen u graag uit wat er allemaal in moet staan.

Wettelijke verplichting

Volgens de wet is een ondernemer verplicht om een administratie bij te houden. Dit voelt wellicht als een flinke last, maar levert u ook voordeel op. Zo krijgt u inzicht in uw omzet, kosten en winst en kunt u uw beleid daarop afstemmen. Een goede administratie leidt bovendien tot een eenvoudigere btw en inkomstenbelasting, doordat alles al inzichtelijk is. Bovendien heeft u een sluitende administratie nodig om aanspraak te maken op aftrekposten, zoals de kleineondernemersregeling of de zelfstandigenaftrek.

Eisen van de belastingdienst

Er worden door de belastingdienst verschillende eisen gesteld aan de facturenadministratie. Zo moeten er ook facturen verstuurd worden wanneer er een vooruitbetaling is ontvangen. Een factuur moet uiterlijk op de 15e dag van de maand nadat de goederen of diensten geleverd zijn. Daarnaast geldt er een bewaarplicht. Voor administratie bedraagt deze 7 jaar, onroerende zaken moeten 10 jaar worden bewaard. Dit mag zowel digitaal als op papier.

Inhoudelijke vereisten

eisen factuur

Op de factuur zelf moeten een flink aantal zaken worden vernoemd. Zaken als de volledige bedrijfsnaam, naam van uw klant en adres van de onderneming zijn logische zaken. Ook het btw-nummer, KvK-nummer en de factuurdatum moeten worden vernoemd. Het factuurnummer moet opeenvolgend zijn en de aard en hoeveelheid van de goederen of diensten die geleverd zijn moeten worden vermeld. Het belangrijkste van de factuur is natuurlijk het bedrag dat in rekening wordt gebracht en de btw die verrekend wordt.

Uw factuur opstellen?

Moet u factuur worden opgesteld en twijfelt u over de inhoud of wilt u dit graag uitbesteden. VMF Administratiekantoor kan u volledige administratie uit handen nemen. Naast het opstellen van de facturen houden we ook alles bij zodat u financiën volledig inzichtelijk gemaakt worden. Voor vragen of meer informatie over uw administratie en facturen kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

Disclaimer: I.v.m. typefouten en eventuele wijzigingen in de wetgeving kan het zijn dat informatie in dit artikel niet correct is. U kunt altijd met ons contact opnemen als u vragen heeft over dit artikel.