Als zzp’er verplicht een AOV?

De AOV is de laatste tijd veel in het nieuws. Tot op de dag van vandaag is het altijd een keuze geweest om u als zelfstandig ondernemer te laten verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid. Een moeilijke keuze voor velen: is het slim om te doen? Wat zijn de risico’s die u loopt? Bent u er meer geld aan kwijt dan nodig of is het een essentieel vangnet? Al eerder hebben wij een blog geschreven over het belang van een AOV voor zelfstandig ondernemers. Maar nu: het kabinet wil een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) verplicht stellen voor zzp’ers. Deze maatregel ligt op tafel om ervoor te zorgen dat zelfstandigen beter beschermd zijn tegen financiële tegenslagen. Wat betekent dit voor u als zelfstandig ondernemer?

Waarom wordt de verplichting in leven geroepen?verplicht aov zzp

Werknemers in loondienst zijn automatisch verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid. Daarentegen lopen zelfstandig ondernemers meer risico doordat ze vaak niet verzekerd zijn voor dit geval. Uit de cijfers is gebleken dat slechts 1 op de 5 zelfstandigen verzekerd is voor arbeidsongeschiktheid. Zelfstandigen zeggen zelf vaak het risico op arbeidsongeschiktheid te kunnen dragen of dat de voordelen niet opwegen tegen de maandelijkse kosten. Om dit uit de weg te gaan en meer evenwicht op de arbeidsmarkt te creëren zijn er een aantal maatregelen, zoals een verplichte AOV voor zelfstandig ondernemers, nu in opkomst.

Hoe zal de verplichte AOV eruit gaan zien?

Een verplichte verzekering verlaagt de risico’s en de kosten voor alle afnemers als collectief. Deze verplichting zal gelden voor zelfstandigen met en zonder personeel: iedereen die ondernemer is voor de inkomstenbelasting. Het wetsvoorstel zal (waarschijnlijk) in het voorjaar van 2024 aangeboden worden aan de Tweede Kamer.

Elke zelfstandig ondernemer zal zich verzekeren voor een uitkering van 70% van het laatstverdiende loon. Het kabinet heeft gekozen voor een wachttijd van een jaar. Raakt u arbeidsongeschikt? Dan komt de verzekering een jaar later tot uitkering. Naar verwachting zal de verplichte AOV ongeveer 7,5 tot 8% van het inkomen tot aan de maximale premiegrondslag bedragen. Bent u al verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid? Dan is het mogelijk om de verzekering gewoonweg te houden.

Wat kan VMF Administratiekantoor voor u betekenen?

Hoewel deze verandering misschien nog even op zich laat wachten, is het essentieel om als zelfstandig ondernemer na te denken over de mogelijke risico’s. Verplicht of niet, wij raden het elke zelfstandig ondernemer aan om nu al een AOV af te sluiten. Zonder AOV kunt u enkel op de bijstand rekenen als uw inkomen onverwachts wegvalt. Hiervoor moet u eerst al uw spaargeld en/of eventuele erfenissen opmaken waarna u maximaal het actuele minimumloon ontvangt. Om dit scenario te voorkomen vinden wij het essentieel uzelf in te dekken met een AOV.

Wij zetten ons in voor uw onderneming

Heeft u vragen over welke financiële impact de AOV heeft op uw onderneming? Of welke vorm van deze verzekering het beste is in uw financiële situatie? U kunt namelijk zelf bepalen hoeveel u van uw inkomen zou willen verzekeren en hoe lang de verzekering moet doorlopen (voor een korte periode of tot aan uw pensioen). Dit heeft allemaal impact op de hoogte van de kosten voor uw AOV. Neem gerust contact met ons op, wij beantwoorden graag al uw vragen. VMF Administratiekantoor denkt, naast het regelen van uw gehele financiële administratie, actief met u mee!

Disclaimer: I.v.m. typefouten en eventuele wijzigingen in de wetgeving kan het zijn dat informatie in dit artikel niet correct is. U kunt altijd met ons contact opnemen als u vragen heeft over dit artikel.